REZERVAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Naša internetová stránka Toptransfer.sk Vám poskytuje možnosť rezervácie prepravných miest Košice - Budapešť, Budapešť - Košice.
Transfer je pre klientov plne k dispozícii počas každého kalendárneho dňa a sviatkov.

Úhrada za poskytnutie transferovej prepravy musí byť prijatá najneskôr 24 hod. pred uskutočnením transferu. Platbu je možné uskutočniť aj priamo na mieste v hotovosti po individuálnej dohode s dispečerom, dopravcom, vodičom. Objednávky spravené do 12 hodín pred odchodom transferu je nutné overiť telefonicky u dopravcu.

Po uhradení objednanej prepravy, prosíme klientov o zaslanie kontrolného e-mailu:
• Vaše meno a priezvisko
• Číslo objednávky
• Výška uhradenej sumy
• Dátum zaplatenia

Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie prepravy klientom s nedodržanými platobnými podmienkami.

Pri zmene nad 72 hod. pred uskutočnením transferu si dopravca fakturuje 10€/osoba z celkovej ceny objednaného transferu

Pri zmene od 48hod. - do 72 hod. pred uskutočnením transferu si dopravca fakturuje 50% z celkovej ceny objednaného transferu

Pri zmene do 48 hod. pred uskutočnením transferu si dopravca fakturuje 100% celkovej ceny objednaného transferu

Ak sa klient na preprave v dohodnutom termíne nezúčastní z akýchkoľvek príčin, cestovný lístok sa považuje za neplatný. Klient nemá nárok na vrátenie peňazí.
Storno poplatok je nevratný.