Individuálna doprava

V rámci individuálnej dopravy Vám ponúkame tieto služby:

• transfer na letisko
• doprava na školenia, konferencie, rokovania
• doprava na firemný teambuilding
• doprava pracujúcich v zahraničí
• doprava do turistických centier
• doprava na kultúrne a športové podujatia
• doprava na svadby, promócie, rodinné oslavy
• doprava pre podnikateľov (zmluvná preprava)
• spolupráca s CK
• a iné

OBJEDNAJTE SI TU