CENNÍK (TARIFA)

1 osoba 105 €, 2 osoby 115€, 3 osoby 135€, 4 osoby 170€, 5 osôb 175€, 6 osôb 185€,  7osôb 200 a 8 osôb 210€ . V prípade žiadosti klienta o individuálnu alebo skupinovú prepravu poskytujeme možnosť objednania individuálneho transferu. V tomto prípade si miesto a čas nástupu zvolí klient sám. Cena individuálnej prepravy (do 8 osôb) Košice - Budapešť ( na letisko) - 210€. Košice - Budapešť centrum - 220€ Tzv. VIP preprava je možná prípade ak počet cestujúcich nebude vyšší ako 3 osoby. Cena za prepravu - 150€. V takomto prípade dopravca poskytne klientovi osobné vozidlo**** 2. Preprava v rámci Košíc pozostáva z jednotnej ceny 5€/ adresa 3. Dopravca si účtuje stojné 10€ za každú začatú hodinu 4. Dopravca si účtuje doplatok za nadpočetnú batožinu - 10€ /ks, nadrozmernú batožinu - 10€/ks 5. Dopravca si účtuje doplatok za prepravu zvierat. Cena závisí od váhy zvieraťa: 1kg - 10kg = 15€ 10kg - 20kg = 20€ nad 20kg = 30€ PLATBA Možnosť realizácie platby • Prevod na účet • Vklad na účet • V hotovosti pri nástupe • On-line predaj